Ми робимо
інформацію доступною
Оновлений сервіс формування звітності SMIDA XML Reports

Запобігання проявам корупції

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі – Агентство) співпрацює з особами, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон). Особи, які надають допомогу в запобіганні та протидії корупції, перебувають під захистом держави. Тож, якщо Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства в Агентстві, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити про виявлені факти.

Повідомлення може бути надіслано:

На електронну пошту: anticor@smida.gov.ua  (Зразок форми Повідомлення про корупцію*)

*повідомлення направляються з підписом у сканованому вигляді

За телефоном: +38 (044) 586-43-93: з понеділка по п’ятницю у робочий час Агентства

За онлайн формою

-----------

Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:

 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення, пов’язані з організацією роботи із запобігання і виявлення корупції;
 • порушення вимог проведення спеціальної перевірки, передбаченої статтею 56 Закону.

-----------

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності  таких реквізитів:

 • прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
 • тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
 • прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (автор повідомлення).

Також, згідно зі статтею 53 Закону України «Про запобігання корупції» розгляду підлягають повідомлення про порушення вимог цього Закону, здійснені працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягає розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Організація опрацювання повідомлення (із зазначенням авторства та анонімних) покладається на антикорупційного уповноваженого Агентства.

Нагадуємо, що повідомлення особою завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.

Уповноваженою з питань запобігання та виявлення корупції в Агентстві визначено начальницю юридичного відділу – Журавльову Г.А.

Важлива інформація

На сайті знаходиться програмне забезпечення для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.