Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (Архів)

Закрите акціонерне товариство "Білоцерківська теплоелектроцентраль" - 30664834

Регулярна інформація за 2006 рік
Дата розміщення: 28.04.2007

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш звіту Переглянути
Інформація про ЗАТ Переглянути
Основні відомості про додатково випущені цінні папери Переглянути
Обґрунтування змін у персональному складі службових осіб ЗАТ Переглянути
Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
Баланс підприємства Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Звіт про рух грошових коштів Переглянути
Звіт про власний капітал Переглянути