Ми робимо
інформацію доступною

Ескрін - Зміни до Квартальної інформації -

Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго" - 00131713

Титульний аркуш Переглянути
Інформація про зміни, що вносяться до Квартальної інформації Переглянути
Вступ Переглянути
Розділ I. Основні відомості про емітента Переглянути
Розділ II. Фактори ризику Переглянути
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента Переглянути
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента Переглянути
Розділ V. Інформація про працівників емітента Переглянути
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента Переглянути
Розділ VII. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента Переглянути
Розділ VIII. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами емітента Переглянути
Розділ IX. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій Переглянути
Розділ X. Інформація про цінні папери емітента Переглянути
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента Переглянути
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента Переглянути
Інформація про осіб, що підписують документ Переглянути
Узагальнені дані квартальної інформації
1. Основні відомості про емітента Переглянути
2. Інформація про загальні збори акціонерів Переглянути
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент Переглянути
4. Відомості про цінні папери емітента Переглянути
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів Переглянути
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) Переглянути
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента Переглянути
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду Переглянути
Фінансова звітність
Баланс Переглянути
Звіт про фінансові результати Переглянути
Примітки до звітів Переглянути