Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19454139
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "БАНК "ТАВРИКА"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "БАНК "ТАВРИКА"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01135
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м.Київ
Вулиця: вул. Дмитрівська
Будинок: 92-94
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442055991
Номер факсу емітента: 2055985
Веб-сайт емітента: www.tavrika.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 30.01.2012
Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб: Наглядова рада
Дата: 30.01.2012р.
Протокол: №НР/30/01/2012/02
Зміст рішення: звільнення з 31.01.2012р. за власним бажанням заступників Голови Правління:
- Заступник Голови Правління – Член Правління Намясенко Олександр Кузьмич, акціями емітента не володіє. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік 10 міс. У посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
- Заступник Голови Правління – Член Правління Балюк Володимир Васильович, акціями емітента не володіє. Посадова особа перебувала на посаді 1 рік. У посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Замість Заступників Голови Правління, які звільнились за власним бажанням, нікого не призначено.

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб: Наглядова рада
Дата: 30.01.2012р.
Протокол: №НР/30/01/2012/01
Зміст рішення: звільнення з 31.01.2012р. від виконаня обов'язків Голови Правління:
- виконуючий обов'язки Голови Правління Дробязко Атанолій Олександрович, акціями емітента не володіє. Посадова особа перебувала на посаді 11 місяців. У посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Тимчасове виконання обов'язків Голови Правління покладено на члена Правління Волошанюка Олександра Сергійовича (протокол Наглядової ради від 30.01.2012р. №НР/30/01/2012/01).
Посадова особа акціями емітента не володіє. Виконання обов'язків покладено до прийняття рішення Національним банком України про погодження кандидатури Голови Правління Кирія Ростислава Петровича. У посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Назви посад, які раніше обіймала особа: з 02.08.05р. по 23.01.07р. - головний спеціаліст сектору податкового обліку АБ "Таврика"; з 23.01.07 по 23.01.08р. - головний спеціаліст управління банківських ризиків АБ "Таврика"; з 23.01.08р. по 01.12.08р. - заступник начальника відділу аналізу та управління ризиками АБ "Таврика"; з 01.12.08р. по - 27.07.09р. -начальник відділу аналізу та управління ризиками АБ "Таврика"; з 27.07.09р. по теперішній час - начальник управління ризиками та планування АТ "БАНК "ТАВРИКА".

Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення про зміни у складі посадових осіб: Наглядова рада.
Дата та зміст такого рішення: 30.01.2012р., призначення Голови Правління на підставі рішення Наглядової ради №НР/30/01/2012/01.
Інформація про посадову особу: Кирій Ростислав Петрович, Голова Правління.
Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
Частка у загальній кількості голосуючих акцій: 0,00%.
На який строк призначено цю особу: згідно ст. 42 Закону України "Про банки і банківську діяльність" Голова Правління заступає на посаду після погодження його кандидатури Національним банком України та згідно Постанови Правління НБУ №306 від 08.09.2011р. погодження кандидатури Голови Правління здійснюється протягом місяця, з дня подання документів, безстроково до відкликання.
У посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.
Інші посади, які обіймала особа протягом своєї діяльності:
01.04.2005р. – економіст відділу стратегічного планування Управління стратегічного менеджменту та корпоративного розвитку Фінансово-економічного департаменту ВАТ «КБ «Надра»;
12.09.2005р. – провідний економіст цього ж відділу;
27.01.2006р. – головний економіст цього ж відділу;
01.11.2006р. – виконуючий обов’язки керівника групи загальної стратегії та корпоративних фінансів Управління стратегії Департаменту стратегії та розвитку ВАТ «КБ «Надра»;
08.05.2007р. – керівник цієї ж групи;
30.07.2008р. – керівник Групи загальної стратегії і корпоративних фінансів Управління стратегії Департаменту стратегії та розвитку Генерального департаменту стратегії та фінансів ВАТ «КБ «Надра»;
11.03.2010р. – заступник начальника фінансового відділу ТОВ «КК «Едельвейс»;
01.04.2011р. по сьогоднішній день – заступник Генерального директора з питань основної діяльності ТОВ «КК «Едельвейс».

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 30.01.2012 Наглядова рада звільнено Заступник Голови Правління - Член Правління 1.10 Намясенко Олександр Кузьмич Згоди на оприлюднення даних не надано. 0.00
2 30.01.2012 Наглядова рада звільнено Заступник Голови Правління - Член Правління 1 Балюк Володимир Васильович Згоди на оприлюднення даних не надано. 0.00
3 30.01.2012 Наглядова рада звільнено В.о. Голови Правління 0.11 Дробязко Анатолій Олександрович Згоди на оприлюднення даних не надано. 0.00
4 30.01.2012 Наглядова рада призначено Т.в.о. Голови Правління 0 Волошанюк Олександр Сергійович Згоди на оприлюднення даних не надано. 0.00
5 30.01.2012 Наглядова рада призначено Голова Правління 0 Кирій Ростислав Петрович Згоди на оприлюднення даних не надано 0.00