Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 30.01.2012
1. У зв’язку з формуванням нової вертикальної організаційної структури товариства Правлінням ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 4 від 30.01.2012) прийнято рішення припинити (закрити) шляхом ліквідації з 31.01.2012 року філію «Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж» публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (ідентифікаційний код філії 37932736, місцезнаходження філії: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18).
Функції, які були покладені на філію «Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж»:
- технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації, супутникового зв’язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв’язку з рухомими об’єктами та інших телекомунікаційних мереж, мереж передавання даних;
- здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж;
- розробка планів модернізації телекомунікаційних мереж та їх реалізація, здійснення фінансування, ремонту, реконструкції, технічного переоснащення об’єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд, виконання топографо-геодезичних робіт, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення тощо.
2. У зв’язку з формуванням нової вертикальної організаційної структури товариства Правлінням ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 4 від 30.01.2012) прийнято рішення припинити (закрити) шляхом ліквідації з 31.01.2012 року філію «Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів» публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (ідентифікаційний код філії 37932720, місцезнаходження філії: 01601, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18).
Функції, які були покладені на філію «Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів»:
- надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку, комп’ютерного зв’язку, радіозв’язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та інших телекомунікаційних, додаткових (супутніх) послуг;
- продаж телекомунікаційних послуг міжнародним та національним операторам телекомунікацій і провайдерам; продаж послуг споживачам масового та бізнес – сегменту; продаж послуг таксофонної мережі і передплачених послуг; продаж послуг системної інтеграції телекомунікаційних рішень; продаж послуг кабельної каналізації; надання сервісних послуг; надання послуг підтримки споживачів; організація виділених точок продажу послуг; організація продажу послуг через посередників (агентські та дилерські мережі); реалізація послуг через партнерські мережі (термінали, магазини); організація продажу послуг через електронні канали та канали самообслуговування; організація продажу та самостійний продаж пакетів послуг разом з обладнанням; навчання персоналу замовників користуванню послугами тощо.

Інформація про рішення емітента щодо утворення, припинення його філій, представництв

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу, що прийняв рішення Зміст рішення (створення, припинення філії (представництва)) Повне найменування філії (представництва), щодо якої відбулася зміна Місцезнаходження філії (представництва), щодо якої відбулася зміна
1 2 3 4 5 6
1 30.01.2012 Правління ПАТ "Укртелеком" припинення філії філія "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж" ПАТ "Укртелеком" 01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18
2 30.01.2012 Правління ПАТ "Укртелеком" припинення філії філія "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" ПАТ "Укртелеком" 01601, м. Київ, бул. Т. Шевченка, 18