Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65023
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Садова
Будинок: 3
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052265
Номер факсу емітента: 0487052156
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про прийняття рішення про викуп власних акцій
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 15.04.2011