Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 09.07.2012
Наказом тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 09.07.2012р. № 270-к звільнено 09.07.2012р. з посади директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком» Бургомістренка Андрія Анатолійовича за власним бажанням.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 09.07.2012 № 93, припинено з 10.07.2012 повноваження члена Правління ПАТ «Укртелеком» Бургомістренка Андрія Анатолійовича - директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком». Станом на 10.07.2012 інша особа на посаду члена Правління ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Бургомістренко А.А., паспорт СН № 217742, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.07.1996, на посаді директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу ПАТ «Укртелеком» - члена Правління перебував протягом 10 місяців. Попередня посада - директор департаменту маркетингу ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 09.07.2012 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено член Правління ПАТ "Укртелеком" 0.8 Бургомістренко Андрій Анатолійович паспорт СН № 217742, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.07.1996 0.00