Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 18.07.2012
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 18.07.2012 № 94, обрано з 18.07.2012 Васьківського Сергія Миколайовича - директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
Васьківський С.М., паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996, на посаді директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 10 місяців. Попередня посада – керівник Апарату Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 100 штук, що становить – 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 18.07.2012 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління ПАТ "Укртелеком" Васьківський Сергій Миколайович паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 0.000016