Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 25553579
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товарисво "Галичина"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПрАТ "Галичина"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Приватне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 80200
Область: Львівська
Район: Радехівський
Населений пункт: м.Радехів
Вулиця: Б.Хмельницького
Будинок: 120
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0322326200
Номер факсу емітента: 0322326200
Веб-сайт емітента: www.galychyna.com.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.08.2012
Рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ „Галичина”, які відбулися 28.08.2012 року, прийнято наступні рішення:

- Відкликати діючий склад Наглядової ради Товариства та припинити повноваження її членів:
1. Гібая Сергія Івановича, Голову Наглядової ради, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, на даній посаді перебував 5 років, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає;
2. Короля Андрія Омеляновича, Члена Наглядової ради, розмір пакета акцій - 0 акцій, 0% до статутного капіталу, на даній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає;
3. Івахіва Степана Петровича, Члена Наглядової ради, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, на даній посаді перебував 1 рік, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає;

- Обрати Головою та членами Наглядової ради Товариства:
1. Гібая Сергія Івановича- Головою Наглядової ради, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, терміном до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає;
2. Короля Андрія Омеляновича- членом Наглядової ради, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, терміном до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає;
3. Галущака Олега Ігоревича- членом Наглядової ради, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, терміном до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.

- Відкликати виконавчий орган Товариства- Генерального директора та припинити його повноваження:
- Генерального директора ПрАТ «Галичина» Петрину Володимира Богдановича.
Часткою в статутному фонді товариства не володіє , непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. На посаді Генерального директора ПрАТ «Галичина» працював з 02 березня 2005року.

Обрати виконавчий орган ПрАТ «Галичина» – Генерального директора.
- Обрано Петрину Володимира Богдановича на посаду Генерального директора. Часткою у Статутному капіталі не володіє. Строк призначення – до 15 квітня 2013 року. Раніше зазначена посадова особа обіймала наступні посади:
з 12.08.1997р. до 02.03.1998р. - менеджер ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК», з 02.03.1998р. до 17.11.1998р. - бухгалтер ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК», з 17.11.1998р. до 01.02.1999р. - старший бухгалтер ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК», з 01.02.1999р. до 14.06.2000р. - заступник головного бухгалтера ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК», з 14.06.2000р. до 31.12.2001р. - головний бухгалтер на час відпустки головного бухгалтера по догляду за дитиною ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК»; з 02.01.2002р. до 02.09.2002р. - головний бухгалтер ВАТ «Інформаційно-ресурсний центр Львівського АПК»; з 02.09.2002р. до 01.03.2005р. – заступник генерального директора з економічних питань ЗАТ «Галичина», з 02.03.2005р. – генеральний директор ЗАТ «Галичина».Судимості за злочини з корисливих мотивів чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

- Відкликати діючий склад Ревізійної комісії Товариства та припинити повноваження її членів:
1. Стяглюк Тетяну Василівну- Голову Ревізійної комісії , розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.
2. Ложкіна Юрія Тихоновича- члена Ревізійної комісії, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.
3. Таранова Сергія Вікторовича - члена Ревізійної комісії, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.


- Обрати Ревізійну комісію Товариства:
1. Стяглюк Тетяну Василівну- Головою Ревізійної комісії , розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.
2. Ложкіна Юрія Тихоновича- членом Ревізійної комісії, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, , до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.
3. Таранова Сергія Вікторовича - членом Ревізійної комісії, розмір пакета акцій -0 акцій, 0% до статутного капіталу, до 15 квітня 2013 року, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської діяльності немає.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Голова Наглядової ради 5 Гібай Сергій Іванович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
2 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 1 Король Андрій Омелянович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
3 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 1 Івахів Степан Петрович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
4 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Голова Наглядової ради 0.7 Гібай Сергій Іванович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
5 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 0.7 Король Андрій Омелянович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
6 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 0.7 Галущак Олег Ігоревич Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
7 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Генеральний директор 1 Петрина Володимир Богданович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
8 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Генеральний директор 0.7 Петрина Володимир Богданович Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
9 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Голова Ревізійної комісії 1 Стяглюк Тетяна Василівна Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
10 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Члена Ревізійної комісії 1 Ложкіна Юрія Тихоновича Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
11 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів звільнено Члена Ревізійної комісії 1 Таранова Сергія Вікторовича Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
12 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Голову Ревізійної комісії 0.7 Стяглюк Тетяну Василівну Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
13 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Члена Ревізійної комісії 0.7 Ложкіна Юрія Тихоновича Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0
14 28.08.2012 позачергові загальні збори акціонерів призначено Члена Ревізійної комісії 0.7 Таранова Сергія Вікторовича Особа не надала згоди на розкриття паспортних данних 0