Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 14307794
Повне найменування емітента: публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ"
Скорочене найменування емітента (за наявності): АТ "МОТОР СІЧ"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 69068
Область: Запорізька
Район: Шевченківський
Населений пункт: м. Запоріжжя
Вулиця: пр. Моторобудівників
Будинок: 15
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0617204211
Номер факсу емітента: 0617205000
Веб-сайт емітента: www.motorsich.com
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 14.02.2013
Публічне акцiонерне товариство «МОТОР СІЧ» (надалі - Товариство) повідомляє, що на підставі зведеного облікового реєстру, отриманого 14 лютого 2013 року від депозитарію ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів», Товариству стала відома інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:

Власник акцій – юридична особа - The Bank of New York Mellon,Сполученi Штати Америки (код BN, місцезнаходження: Сполученi Штати Америки NY 10286 New York 1 Wall-Street), що володів пакетом акцій в розмірі 203 203 акції (9,78% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 217 594 штук (10,47% голосуючих акцій).
Власник акцій – юридична особа - АТ BUSINESS HOUSE HELENA, AG,Панама (код 425217, місцезнаходження: Панама Панама Буд. Марта, поверх 4, № 4-а), що володів пакетом акцій в розмірі 195 343 акції (9,4% голосуючих акцій) збільшив за рахунок придбання свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 359 727 штук (17,13% голосуючих акцій).

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - «фізична особа» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 14.02.2013 AT BUSINESS HOUSE HELENA, AG, Панама 425217 9.4 17.31
2 14.02.2013 The BANK of New York Mellon, Сполучені Штати Америки (США) BN 9.78 10.47