Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65023
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Садова
Будинок: 3
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 13.03.2013
До ВАТ «Одесаобленерго» 13 березня 2013 р. надійшло повідомлення від ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" про те, що згідно Протоколу № 63 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 12.03.2013 року, було ухвалено рішення про делістинг: " Виключити облігації відсоткові іменні (серія А) ВАТ "Одесаобленерго" (код ЄДРПОУ 00131713) з другого рівня лістингу та з біржового списку ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" на підставі розпорядження НКЦПФР № 22-КФ-30-0 від 04.03.2013 р., у зв'язку з зупиненням обігу облігацій".

- найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа";
- вид: облігації підприємств;
- тип: відсоткові;
- форма випуску: іменні;
- форма існування: бездокументарна;
- номінальна вартість: 1000,00 грн;
- кількість цінних паперів виключених з лістингу: 500 000 шт.;
- співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, виключених з лістингу, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску: 100%;
- дата реєстрації,номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, виключених з лістингу:
24 квітня 2008 р. №425/2/08, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку;


Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" 13.03.2013 облігації підприємств 500000 500000 24.04.2008 425/2/08 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відсоткові іменні облігації,бездокументарна