Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 22.03.2013
Наказом Тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 20.03.2013р. № 9/621к з 22.03.2013р. було призначено (за переведенням) на посаду директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком» Пінчука Віктора Андрійовича.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 22.03.2013р. № 103, обрано з 22.03.2013р. Пінчука Віктора Андрійовича - директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
Пінчук В.А., паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996, Попередня посада – заступник директора – технічний директор ТОВ «ТриМоб». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 22.03.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" Призначено Член Правління Пінчук Віктор Андрійович паспорт СН №290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996р.