Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “ІНДУСТРІАЛБАНК”
Скорочене найменування емітента (за наявності): АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 69037
Область: Запорізька
Район:
Населений пункт: м. Запоріжжя
Вулиця: Сорок років Радянської України
Будинок: 39Д
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0612251802
Номер факсу емітента: 0612251832
Веб-сайт емітента: www.industrialbank.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 12.04.2013
Згідно з рішеннями річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол № 01 від 12.04.2013), відбулось дострокове припинення повноважень (звільнення) та обрання (призначення) Голови та членів Спостережної ради АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», а також дострокове припинення повноважень (звільнення) та обрання (призначення) Голови та членів Ревізійної комісії.
Також повідомляємо що відповідно до рішення річних загальних зборів учасників АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК» (протокол № 01 від 12.04.2013) кількісний склад Спостережної ради Банку зменшився ( з 9 осіб) та складає 6 осіб.
Зміни у Спостережній раді Банку відбулись на підставі пункту 19.10 Статуту Банку у зв’язку зі змінами кількісного складу Спостережної ради та змінами у складі учасників Банку.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково Голови Спостережної ради Сацького Віталія Антоновича, який перебував на посаді Голови Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Сацький Віталій Антонович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 2 741 848 штук, що відповідає частці в 1,4842% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Сацький Віталій Антонович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Абдінова Артура Тазахановича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Абдінов Артур Тазаханович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 8 070 016 штук, що відповідає частці в 4,3683% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Абдінов Артур Тазаханович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Василенка Станіслава Кузьмича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Василенко Станіслав Кузьмич володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 32 000 штук, що відповідає частці в 0,0173% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Василенко Станіслав Кузьмич не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Герасименка Андрія Леонідовича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Герасименко Андрій Леонідович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 штука, що відповідає частці в 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Герасименко Андрій Леонідович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Горака Олексія Володимировича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Горак Олексій Володимирович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 штука, що відповідає частці в 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Горак Олексій Володимирович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Дворецького Ігоря Володимировича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Дворецький Ігор Володимирович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 7 350 040 штук, що відповідає частці в 3,9786% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Дворецький Ігор Володимирович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Лазні Артема Васильовича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Лазня Артем Васильович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 589 268 штук, що відповідає частці в 0,8603% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Лазня Артем Васильович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Рабцуна Олександра Івановича, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). Рабцун Олександр Іванович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 7 606 990 штук, що відповідає частці в 4,1177% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Рабцун Олександр Іванович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Спостережної ради Солдатенка Миколи, який перебував на посаді члена Спостережної ради АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” з 17.08.2012 року (7 місяців). На дату складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах (08.04.2013) Солдатенко Микола не володів акціями банку. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Солдатенко Микола не має.

Обрано (призначено) на посаду Голови Спостережної ради Сацького Віталія Антоновича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Сацький Віталій Антонович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 2 741 848 штук, що відповідає частці в 1,4842% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Сацький Віталій Антонович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради Абдінова Артура Тазахановича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Абдінов Артур Тазаханович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 8 070 016 штук, що відповідає частці в 4,3683% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Абдінов Артур Тазаханович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради Горака Олексія Володимировича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Горак Олексій Володимирович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 штука, що відповідає частці в 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Горак Олексій Володимирович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради Дворецького Ігоря Володимировича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Дворецький Ігор Володимирович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 7 350 040 штук, що відповідає частці в 3,9786% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Дворецький Ігор Володимирович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради Лазню Артема Васильовича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Лазня Артем Васильович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 589 268 штук, що відповідає частці в 0,8603% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Лазня Артем Васильович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Спостережної ради Рабцуна Олександра Івановича терміном на 3 роки з 13.04.2013 року. Рабцун Олександр Іванович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 7 606 990 штук, що відповідає частці в 4,1177% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Рабцун Олександр Іванович не має.

Зміни у Ревізійній комісії Банку відбулись у зв’язку з закінченням у липні 2013 строку дії повноважень Голови та членів Ревізійної комісії.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильович, який перебував на зазначенiй посадi з 23.07.2010 року (2 роки 8 місяців). Белеуш Анатолій Васильович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 3 720 штук, що відповідає частці 0,0020% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”.Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Белеуш Анатолій Васильович не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Ревізійної комісії Пушкарьової Тамари Володимирівни представника учасника Банку ТзДВ ДТ "Запорiжсталь - Iнвест", яка перебувала на зазначеній посадi з 23.07.2010 року (2 роки 8 місяців). Пушкарьова Тамара Володимирівна акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” не володіє. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Пушкарьова Тамара Володимирівна не має.
12.04.2013 припинено повноваження (звільнено) достроково члена Ревiзiйної комiсiї Кузнецової Марини Анатоліївни, яка перебувала на зазначенiй посадi з 23.07.2010 року (2 роки 8 місяців). На дату складання переліку учасників, які мають право на участь у річних загальних зборах (08.04.2013) Кузнецова Марина Анатоліївна не володіла акціями банку. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Кузнецова Марина Анатолiївна не має.

Обрано (призначено) на посаду Голови Ревізійної комісії Белеуша Анатолія Васильовича, строком на 3 роки з 13.04.2013 року. Белеуш Анатолій Васильович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 3 720 штук, що відповідає частці 0,0020% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Белеуш Анатолій Васильович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Ревізійної комісії Микитюка Олександра Івановича, строком на 3 роки з 13.04.2013 року. Микитюк Олександр Іванович володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 штука, що відповідає частці 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Микитюк Олександр Іванович не має.
Обрано (призначено) на посаду члена Ревізійної комісії Редько Катерину Олександрівну, строком на 3 роки з 13.04.2013 року. Редько Катерина Олександрівна володіє акціями АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК” у кількості 1 штука, що відповідає частці 0,0000% у статутному капіталі АКБ “ІНДУСТРІАЛБАНК”. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності Редько Катерина Олександрівна не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Голова Спостережної ради 0.7 Сацький Віталій Антонович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 1.4842
2 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Абдінов Артур Тазаханович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 4.3683
3 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Василенко Станіслав Кузьмич Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0173
4 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Герасименко Андрій Леонідович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0000
5 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Горак Олексій Володимирович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0000
6 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Дворецький Ігор Володимирович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 3.9786
7 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Рабцун Олександр Іванович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 4.1177
8 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Лазня Артем Васильович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.8603
9 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Спостережної ради 0.7 Солдатенко Микола Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0
10 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Голова Спостережної ради 3 Сацький Віталій Антонович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 1.4842
11 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Спостережної ради 3 Абдінов Артур Тазаханович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 4.3683
12 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Спостережної ради 3 Горак Олексій Володимирович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0000
13 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Спостережної ради 3 Дворецький Ігор Володимирович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 3.9786
14 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Спостережної ради 3 Рабцун Олександр Іванович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 4.1177
15 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Спостережної ради 3 Лазня Артем Васильович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.8603
16 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Голова Ревізійної комісії 2.8 Белеуш Анатолій Васильович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0020
17 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Ревізійної комісії 2.8 Кузнецова Марина Анатоліївна Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0
18 12.04.2013 Загальні збори Припинено повноваження (звільнено) Член Ревізійної комісії 2.8 Пушкарьова Тамара Володимирівна Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0
19 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Голова Ревізійної комісії 3 Белеуш Анатолій Васильович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0020
20 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Ревізійної комісії 3 Микитюк Олександр Іванович Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0000
21 12.04.2013 Загальні збори Обрано (призначено) Член Ревізійної комісії 3 Редько Катерина Олександрівна Не надано згоди на розкриття паспортних даних 0.0000