Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65023
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Садова
Будинок: 3
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента:
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 15.04.2013
До ВАТ «Одесаобленерго» 15 квітня 2013 р. надійшло повідомлення від ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" про те, що згідно Протоколу № 97 Засідання Котирувальної комісії ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" від 15.04.2013 року, було ухвалено рішення: " Внести у другий рівень лістингу облігації відсоткові іменні серії А ВАТ "Одесаобленерго" (код ЄДРПОУ 00131713).
- дата рішення та назва уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента, найменування фондової біржі, в лістинг якої включаються цінні папери емітента (у разі лістингу) : 12 квітня 2013 року Правління ВАТ "Одесаобленерго" звернулось до ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" з проханням про внесення до другого рівня лістингу облігацій відсоткових іменних серії А, емітованих ВАТ "Одесаобленерго" ( код ЄДРПОУ 00131713) ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа".
- дата прийняття фондовою біржею рішення про лістинг цінних паперів емітента: 15.04. 2013 року;
- дата лістингу 15.04.2013 року;
- найменування фондової біржі: Публічне акціонерне товариство "Київська міжнародна фондова біржа";
- вид: облігації підприємств;
- тип: відсоткові;
- форма випуску: іменні;
- форма існування: бездокументарна;
- номінальна вартість: 1000,00 грн;
- кількість цінних паперів включених до лістингу: 500 000 шт.;
- права власників цінних паперів, які продовжують бути у лістингу: згідно з проспектом емісії;
- співвідношення (у відсотках) кількості цінних паперів, включених до лістингу, до загальної кількості цінних паперів конкретного випуску: 100%;
- дата реєстрації,номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів та найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, включених до лістингу:
24 квітня 2008 р. №425/2/08, Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.


Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг ПАТ "Київська міжнародна фондова біржа" 15.04.2013 облігації підприємств 500000 500000 24.04.2008 425/2/08 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку відсоткові іменні облігації,бездокументарна