Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 27.04.2011
Наказом Голови Правління ВАТ «Укртелеком» від 27.04.2011р. №191-к за переведенням до Київської обласної філії ВАТ «Укртелеком» 06.05.2011р. було звільнено з посади Першого заступника Голови Правління ВАТ «Укртелеком» Русінського Анатолія Павловича.
Русінський А.П., паспорт АЕ № 274298, виданий Центрально-міським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.1996р. на посаді Першого заступника Голови Правління ВАТ «Укртелеком» перебував протягом 7 років. Попередня посада – директор Дніпропетровської дирекції ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 643 060 акцій, що становить 0,003434% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 27.04.2011 Правління товариства звільнено Перший заступник Голови Правління 7 Русінський Анатолій Павлович паспорт АЕ № 274298, виданий Центрально-міським МУ УМВС України в Дніпропетровській області 14.06.1996р. 0.003434