Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.04.2011
Наказом Голови Правління ВАТ «Укртелеком» від 29.04.2011р. №198-к з 10.05.2011р. було призначено на посаду в.о. Першого заступника Голови Правління ВАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича на невизначений термін.
Татарчук С.І., паспорт МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997р. до призначення працював директором Харківської філії ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3 060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 29.04.2011 Правління товариства призначено в.о. Першого заступника Голови Правління Татарчук Сергій Іванович паспорт МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997р. 0.000016