Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 11.05.2011

13.05.2011 реєстратор ТДВ «ЕНСТІ Трансфер», який здійснює ведення реєстру акціонерів, повідомив ВАТ «Укртелеком» про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих голосів. Станом на 11.05.2011р. на кінець операційного дня власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905% від статутного фонду ВАТ «Укртелеком» є товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (код ЕДРПОУ 33940565), яке знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ «ЕСУ» шляхом придбання у Фонду державного майна України. До придбання вищевказаного пакета акцій ТОВ «ЕСУ» не володіло акціями ВАТ «Укртелеком».

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - «фізична особа» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 11.05.2011 13.05.2011 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 0 92.7905