Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Зміни до Особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "Б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 25.04.2013
Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації
Протоколом № 01 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року було обрано Голову Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго", заступника Голови Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго", секретаря Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго".
Постановили:
1.Обрати Головою Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" Спектора Михайла Йосиповича.
2.Обрати Заступником Голови Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" Судака Ігора Олександровича.
3.Обрати Секретарем Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" Глазову Ольгу Валеріанівну.

Протоколом № 01 засідання Ревізійної комісії ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року було обрано Голову Ревізійної комісії ПАТ "Одесаобленерго".
Постановили:
1.Обрати Головою Ревізійної комісії ПАТ "Одесаобленерго" Федорко Анастасію Миколаїівну.
Нова редакція повідомлення
Загальними зборами акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" 25.04.2013 року (Протокол Загальних зборів акціонерів ПАТ "Одесаобленерго" від 25.04.2013 р. ) прийнято рішення - припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" (надалі - Товариство) у повному складі та обрати до складу Наглядової ради, а саме:
Звільнені:
1. Голова Наглядової ради Товариства Спектор Михайло Йосипович, який має у власності 5 010 акцій Товариства, що становить 0,0024% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
2.Заступник Голови Наглядової ради Товариства Судак Ігор Олександрович, який має у власності 2 501 акцію Товариства, що становить 0,0012% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
3.Секретар Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна, яка має у власності 2 003 акції Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
4.Член Наглядової ради Товариства Зоммер Анатолій Еммануїлович, який має у власності 2 501 акцію Товариства, що становить 0,0012% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
5.Член Наглядової ради Товариства Ракова Олена Сергіївна, яка має у власності 1 001 акцію Товариства, що становить 0,0005% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
6.Член Наглядової ради Товариства VS ENERGY INTERNATIONAL N.V, якому належать 7 196 950 акцій Товариства, що становить 3,4518% загальної кількості голосуючих акцій.
7.Член Наглядової ради Товариства ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», якому належать 2 888 818 акцій Товариства, що становить 1,3855 % загальної кількості голосуючих акцій.
8.Голова Ревізійної комісії Товариства Федорко Анастасія Миколаївна, яка має у власності 2 001 акцію Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
9.Член Ревізійної комісії Товариства Антонова Наталія Анатоліївна, яка має у власності 2 001 акцію Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
10.Член Ревізійної комісії Товариства Азарова Ірина Олегівна, яка має у власності 1 001 акцію Товариства, що становить 0,0005% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
Обрані (призначені):
1. Член Наглядової ради Товариства Спектор Михайло Йосипович, який має у власності 5 010 акцій Товариства, що становить 0,0024% загальної кількості голосуючих акцій. Протоколом № 01 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року Спектора Михайла Йосиповича було обрано Головою Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго". Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
2. Член Наглядової ради Товариства Судак Ігор Олександрович, який має у власності 2 501 акцію Товариства, що становить 0,0012% загальної кількості голосуючих акцій. Протоколом № 01 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року Судака Ігора Олександровича було обрано Заступником Голови Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
3.Член Наглядової ради Товариства Глазова Ольга Валеріанівна, яка має у власності 2 003 акції Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Протоколом № 01 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року Глазову Ольгу Валеріанівну була обрано Секретарем Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго". Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
4.Член Наглядової ради Товариства Сачівко Андрій Іванович, представник Фонду державного майна України. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.
5.Член Наглядової ради Товариства VS ENERGY INTERNATIONAL N.V, якому належать 7 196 950 акцій Товариства, що становить 3,4518% загальної кількості голосуючих акцій.
6.Член Наглядової ради Товариства ТОВ «ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА», якому належать 2 888 818 акцій Товариства, що становить 1,3855 % загальної кількості голосуючих акцій.
7.Член Наглядової ради Товариства Фонд державного майна України, якому належать 52 137 211 акцій Товариства, що становить 25.006 % загальної кількості голосуючих акцій.
8.Член Ревізійної комісії Товариства Федорко Анастасія Миколаївна, яка має у власності 2 001 акцію Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Протоколом № 01 засідання Ревізійної комісії ПАТ "Одесаобленерго" від 25 квітня 2013 року Федорко Анастасію Миколаївну була обрано Голову Ревізійної комісії ПАТ "Одесаобленерго". Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
9.Член Ревізійної комісії Товариства Антонова Наталія Анатоліївна, яка має у власності 2 001 акцію Товариства, що становить 0,001% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
10.Член Ревізійної комісії Товариства Тур Анжеліна Василівна, представник Фонду державного майна України. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Голова Наглядової ради 6 Спектор Михайло Йосипович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0024
2 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Заступник Голови Наглядової ради 6 Судак Ігор Олександрович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0012
3 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Секретарь Наглядової ради 6 Глазова Ольга Валеріанівна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
4 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 6 Зоммер Анатолій Еммануїлович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0012
5 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 6 Ракова Олена Сергіївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0005
6 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 6 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" 1.3855
7 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Наглядової ради 6 VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. 3.4518
8 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Голова Ревізійної комісії 6 Федорко Анастасія Миколаївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
9 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Ревізійної комісії 6 Антонова Наталія Анатоліївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
10 25.04.2013 Загальні збори акціонерів звільнено Член Ревізійної комісії 6 Азарова Ірина Олегівна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0005
11 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Голова Наглядової ради 3 Спектор Михайло Йосипович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0024
12 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Заступник Голови Наглядової ради 3 Судак Ігор Олександрович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0012
13 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Секретарь Наглядової ради 3 Глазова Ольга Валеріанівна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
14 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 3 Сачівко Андрій Іванович - представник Фонду державного майна України особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
15 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 3 Фонд державного майна України 25.006
16 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 3 ТОВ "ВС ЕНЕРДЖІ ІНТЕРНЕЙШНЛ УКРАЇНА" 1.3855
17 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Наглядової ради 3 VS ENERGY INTERNATIONAL N.V. 3.4518
18 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Голова Ревізійної комісії 3 Федорко Анастасія Миколаївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
19 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Ревізійної комісії 3 Антонова Наталія Анатоліївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.001
20 25.04.2013 Загальні збори акціонерів призначено Член Ревізійної комісії 3 Тур Анжеліна Василівна - представник Фонду державного майна України особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0