Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "Б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 29.04.2013
Наглядовою радою ПАТ "Одесаобленерго" (Протоколом № 02 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 29 квітня 2013 року) було розглянуто питання:
Про обрання та припинення повноважень Голови Правління ПАТ "Одесаобленерго".
Наглядова рада постановила:
1.Припинити повноваження Ніверчука Олександра Миколайовича як Голови Правління ПАТ "Одесаобленерго" з 29.04.2013 року у зв'язку з переведенням на іншу роботу.

2.Обрати Поливяного Івана Олексійовича Головою Правління ПАТ "Одесаобленерго" з 29.04.2013 року.


Ніверчук Олександр Миколайович - звільнено з посади Голови Правління ПАТ "Одесаобленерго" з 29.04.2013 року. Обіймав цю посаду з 2008 р.. Акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має, непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Поливяний Іван Олексійович - призначено Головою Правління ПАТ "Одесаобленерго" з 29.04.2013 року. Раніше обіймав посаду Голови Правління ПАТ "Кіровоградобленерго".Акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності, не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 29.04.2013 Наглядова рада звільнено Голова Правління 5 Ніверчук Олександр Миколайович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
2 29.04.2013 Наглядова рада призначено Голова Правління 3 Поливяний Іван Олексійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0