Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 17.06.2013
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 17.06.2013р. №109, припинити з 17.06.2013р. повноваження члена Правління товариства – Пінчука Віктора Андрійовича.
Пінчук В.А., паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві 12.09.1996р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 17.06.2013р. №109, обрати з 17.06.2013р. членом Правління товариства на невизначений термін – Агаркову Наталію Володимирівну.
Агаркова Н.В., паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.


Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17.06.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 0.25 Пінчук Віктор Андрійович паспорт СН № 290674, виданий Ватутінським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 12.09.1996р. 0.00
2 17.06.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління Агаркова Наталія Володимирівна паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій обл., 05.12.2000р.. 0.00