Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія "Одесаобленерго"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Одесаобленерго"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "Б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 26.06.2013
Наглядовою радою ПАТ "Одесаобленерго" (Протоколом № 23 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 25 червня 2013 року) було розглянуто питання:
Про обрання та припинення повноважень складу Правління ПАТ "Одесаобленерго".
Прийнято рішення - припинити повноваження діючого складу Правління ПАТ "Одесаобленерго" (надалі - Товариство) та затвердити кількісний склад Правління Товариства 6 осіб.
Звільнені з 27.06.2013 р.:
1. Член Правління Стрюченко Олександр Миколайович, який має у власності 1 акцію Товариства, що становить 0,0000005% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
2. Член Правління Процак Ярослав Степанович, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
3.Член Правління Дучев Юрій Дмитрійович, який має у власності 1 000 акції Товариства, що становить 0,00005% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
4.Член Правління Богаченков Віталій Юрійович , акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
5.Член Правління - Риман Анастасія Андріївна, Головний бухгалтер , акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.

Призначені з 01.07.2013 р.:
1. Голова Правління Поливяний Іван Олексіович, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
2.Член Правління Даниленко Анжела Володимирівна, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
3.Член Правління Лісняк Володимир Миколайович, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
4.Член Правління Дучев Юрій Дмитрійович, який має у власності 1 000 акції Товариства, що становить 0,00005% загальної кількості голосуючих акцій. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
5.Член Правління Богаченков Віталій Юрійович , акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.
6.Член Правління Кіріца Юрій Іванович, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини,вчинені з корисливих мотивів,та злочини у сфері господарської,службової діяльності,не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 25.06.2013 Наглядова рада звільнено Член Правління Стрюченко Олександр Миколайович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.0000005
2 25.06.2013 Наглядова рада звільнено Член Правління Процак Ярослав Степанович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
3 25.06.2013 Наглядова рада звільнено Член Правління Дучев Юрій Дмитрійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.00005
4 25.06.2013 Наглядова рада звільнено Член Правління Богаченков Віталій Юрійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
5 25.06.2013 Наглядова рада звільнено Член Правління - Головной бухгалтер Риман Анастасія Андріївна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
6 25.06.2013 Наглядова рада призначено Голова Правління 3 Поливяний Іван Олексійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
7 25.06.2013 Наглядова рада призначено Член Правління 3 Даниленко Анжела Володимирівна особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
8 25.06.2013 Наглядова рада призначено Член Правління 3 Лісняк Володимир Миколайович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
9 25.06.2013 Наглядова рада призначено Член Правління 3 Дучев Юрій Дмитрійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0.00005
10 25.06.2013 Наглядова рада призначено Член Правління 3 Богаченков Віталій Юрійович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0
11 25.06.2013 Наглядова рада призначено Член Правління 3 Кіріца Юрій Іванович особа не надала згоди на розкриття паспортних даних 0