Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 11.07.2013
Наглядовою радою ПАТ "Одесаобленерго" (Протокол № 27 засідання Наглядової ради ПАТ "Одесаобленерго" від 03 липня 2013 року) було погоджено призначення на посаду Головного бухгалтера бухгалтерії фінансової дирекції ПАТ "Одесобленерго" Чабанюк-Ропотан Людмили Іванівни. Наказ № 703-к про призначення на посаду Головного бухгалтера бухгалтерії фінансової дирекції підписано 08 липня 2013 року.
Призначено:
1. Головний бухгалтер Чабанюк-Ропотан Людмила Іванівна, акцій ПАТ "Одесаобленерго" не має. Непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, та злочини у сфері господарської, службової діяльності не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08.07.2013 Правління призначено Головний бухгалтер Чабанюк-Ропотан Людмила Іванівна особа не надала згоду на розкриття паспортних даних 0