Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 15.07.2013
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 15.07.2013р. №110 було прийнято такі рішення:
1. Обрати з 15.07.2013р. Кравця Ігоря Васильовича членом Правління ПАТ «Укртелеком» на невизначений термін.
2. Припинити з 17.07.2013р. повноваження Лісак Ірени Олександрівни як члена Правління ПАТ «Укртелеком».

Кравець І.В., паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості
за посадові та корисливі злочини не має.
Лісак І.О., посвідка на тимчасове проживання ТР №004839 видана 23.05.2013р. На посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 1,83 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 15.07.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління ПАТ "Укртелеком" Кравець Ігор Васильович паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. 0.00
2 15.07.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 1.83 Лісак Ірена Олександрівна посвідка про тимчасове проживання ТР №004839 видана 23.05.2013р. 0.00