Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 14.06.2011
1. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 8 від 14.06.2011), які відбулися 14.06.2011, прийнято рішення про зміну складу Наглядової ради ВАТ «Укртелеком». З 14.06.2011 припинено повноваження членів Наглядової ради ВАТ «Укртелеком», а саме:
1. Фонду державного майна України - члена Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»;
2. Лисогора Володимира Григоровича - члена Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»;
3. Васькiвського Сергiя Миколайовича - члена Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»;
4. Топехiної Людмили Арсенiвни - члена Наглядової ради ВАТ «Укртелеком».

Інформація про звільнених посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви посади з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строк протягом якого особа перебувала на посаді:
1. Фонд державного майна України - код за ЄДРПОУ: 00032945. Звільнено з посади члена Наглядової ради ВАТ «Укртелеком». Часткою у статутному капіталі
ВАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років;
2. Лисогор Володимир Григорович - паспорт АВ 535161 Ленiнським РВ УМВС України в Вiнницькiй області 03.07.2003. Звільнено з посади члена Наглядової ради
ВАТ «Укртелеком». Володіє часткою у статутному капіталі ВАТ «Укртелеком» - 0,00000002%. Обіймав посаду протягом 3 років. Судимості за посадові та корисливі злочини
не має;
3. Васькiвський Сергiй Миколайович - паспорт МК 303194 Сахновидинським РВ УМВС України в Харкiвськiй області 06.12.1996. Звільнено з посади члена Наглядової ради
ВАТ «Укртелеком». Володіє часткою у статутному капіталі ВАТ «Укртелеком» - 0,00000053%. Обіймав посаду протягом 3 років. Судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має.
4. Топехiна Людмила Арсенiвна – паспорт СО 011738 Залiзничним РУ ГУ МВС України в м. Києвi 02.02.1999. Звільнено з посади члена Наглядової ради
ВАТ «Укртелеком». Володіє часткою у статутному капіталі ВАТ «Укртелеком» - 0,00045258%. Обіймала посаду протягом 3 років. Судимостi за посадовi та корисливi злочини
не має.

2. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 8 від 14.06.2011), які відбулися 14.06.2011, прийнято рішення про зміну складу Наглядової ради ВАТ «Укртелеком». Обрано до складу Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»:
1. Солодовського Іллю Давидовича – член Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»;
2. Пітера Голдшайдера – член Наглядової ради ВАТ «Укртелеком»;
3. Клауса Хартмана – член Наглядової ради ВАТ «Укртелеком».

Інформація про призначення посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви попередньої посади, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строку дії повноважень:
1. Солодовський Ілля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Часткою у статутному капіталі
ВАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін. До призначення на посаду члена
Наглядової ради ВАТ «Укртелеком» обіймав посаду – Генерального директора ТОВ «ЕСУ».
2. Пітер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 25.05.2003. Часткою у статутному капіталі
ВАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін. До призначення на посаду члена
Наглядової ради ВАТ «Укртелеком» обіймав посаду – Керуючого партнера компанії EPIC;
3. Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Часткою у статутному капіталі
ВАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін. До призначення на посаду члена
Наглядової ради ВАТ «Укртелеком» обіймав посаду – Старшого віце-президента з питань корпоративного управління і управління акціями в країнах Європи компанії
Deutsche Telecom AG;

3. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 8 від 14.06.2011), які відбулися 14.06.2011, прийнято рішення про зміну складу Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком». З 14.06.2011 припинено повноваження членів Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком», а саме:
1. Фонду державного майна України - член Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком»;
2. Кульги Дмитра Анатолійовича – член Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком»;
3. Терещенко Зінаїди Григорівни – член Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком».

Інформація про звільнених посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви посади з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строк протягом якого особа перебувала на посаді:
1. Фонд державного майна України - код за ЄДРПОУ: 00032945. Звільнено з посади члена Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком». Часткою у статутному
капіталі ВАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду протягом 3 років;
2. Кульга Дмитро Анатолійович - паспорт МЕ № 124108, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.08.2002. Звільнено з посади члена Ревізійної комісії
ВАТ «Укртелеком». Володіє часткою у статутному капіталі ВАТ «Укртелеком» - 0,00001517%. Судимості за посадові та корисливі злочини не має;
3. Терещенко Зінаїда Григорівна - паспорт СН № 382057, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м. Києві 26.12.1996. Звільнено з посади члена Ревізійної комісії
ВАТ «Укртелеком». Володіє часткою у статутному капіталі ВАТ «Укртелеком» - 0,00013948%. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

4. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 8 від 14.06.2011), які відбулися 14.06.2011, прийнято рішення про зміну складу Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком». Обрано до складу Ревізійної комісії ВАТ «Укртелеком» таких осіб:
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю
4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905% від статутного фонду ВАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до
ТОВ «ЕСУ» в процесі приватизації ВАТ «Укртелеком».

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" 3 Фонд державного майна України 00032945 0
2 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" 3 Лисогор Володимир Григорович паспорт АВ № 535161, виданий Ленінським РВ УМВС України в Вінницькій області 03.07.2003. 0.00000002
3 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" 3 Васьківський Сергій Миколайович паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996 0.00000053
4 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" 3 Топехіна Людмила Арсенівна паспорт СО № 011738, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 02.02.1999 0.00045258
5 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Призначено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" Солодовський Ілля Давидович паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997 0
6 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Призначено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" Пітер Голдшайдер паспорт Тип P Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м.Відень 25.05.2003 0
7 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Призначено Член Наглядової ради ВАТ "Укртелеком" Клаус Хартман паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті 09.01.2006 0
8 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Ревізійної комісії ВАТ "Укртелеком" 3 Фонд державного майна України 00032945 0
9 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Ревізійної комісії ВАТ "Укртелеком" 3 Кульга Дмитро Анатолійович паспорт МЕ № 124108, виданий Печерським РУ ГУ МВС України в м.Києві 13.08.2002 0.00001517
10 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Звільнено Член Ревізійної комісії ВАТ "Укртелеком" 3 Терещенко Зінаїда Григорівна паспорт СН № 382057, виданий Залізничним РУ ГУ МВС України в м.Києві 26.12.1996 0.00013948
11 14.06.2011 Загальні збори акціонерів ВАТ "Укртелеком" Призначено Член Ревізійної комісії ВАТ "Укртелеком" ТОВ "ЕСУ" 33940565 92.7905