Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 05.09.2013
Публічне акціонерне товариство «Енергопостачальна компанія Одесаобленерго» на підставі даних Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів
ПАТ «Одесаобленерго», складеного станом на 31.08.2013р. та отриманого від депозитарію 05.09.2013 р., повідомляє про наступні зміни:
– пакет простих іменних акцій товариства з обмеженою відповідальністю «Венчурні інвестиційні проекти» для ПЗНВІФ «МВФ»
(код ЄДРПОУ 32162871, місцезнаходження: Україна, 01601, м. Київ, вул.. Госпітальна, буд. 4-а) у розмірі 81069210 штук зменшився до 44973710.
Частка власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилась з 13,3229 % до 7, 3910 %.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - «фізична особа» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 31.08.2013 05.09.2013 Товариство з обмеженою відповідальністью "Венчурні інвестиційні проекти" для ПЗНВІФ "МВФ" 32162871 13.3229 7.3910