Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 07.10.2013
Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013р. №115, припинено 08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень) повноваження членів Правління товариства:
- Кравця Ігоря Васильовича – тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком».
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 0,25 року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Агаркової Наталії Володимирівни – директора філії «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком».
Агаркова Н.В., паспорт ВС № 634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом 0,3 року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Васьківського Сергія Миколайовича – директора дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю ПАТ «Укртелеком».
Васьківський С.М., паспорт МК № 303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996, на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,3 років. Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 100 штук, що становить – 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Прутенко Людмили Петрівни – директора дирекції праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком».
Прутенко Л.П., паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебувала протягом
9,5 років. Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 3 060 штук, що становить – 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Чернявського Олександра Геннадійовича – директора дирекції фінансової та комерційної діяльності ПАТ «Укртелеком».
Чернявський О.Г., паспорт СН № 896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.09.1998р., на посаді члена Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 0,3 року. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Станом на 07.10.2013р. інші особи на посади членів Правління ПАТ «Укртелеком» не призначались.

Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 07.10.2013р. №115, припинено 08.10.2013р. (останній день здійснення повноважень) повноваження Кравця Ігоря Васильовича, як особи, що тимчасово здійснює повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком». Станом на 07.10.2013р. інша особа на дану посаду не призначалась.
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді тимчасово здійснюючого повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 1,8 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 07.10.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ "Укртелеком", член Правління ПАТ "Укртелеком" 1.8 Кравець Ігор Васильович паспорт НА №124444, виданий Старосинявський РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. 0.00
2 07.10.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 0.3 Агаркова Наталія Володимирівна паспорт ВС №634121, виданий Київським РВ ДМУ УМВС України в Донецькій області 05.12.2000р. 0.00
3 07.10.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 1.3 Васьківський Сергій Миколайович паспорт МК №303194, виданий Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996р. 0.000016
4 07.10.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 9.5 Прутенко Людмила Петрівна паспорт СН №831209, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998р. 0.000016
5 07.10.2013 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління ПАТ "Укртелеком" 0.3 Чернявський Олександр Геннадійович паспорт СН №896781, виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 11.09.1998р.. 0.00