Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 08.10.2013
1.Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 від 08.10.2013р.), які відбулися 08.10.2013р., припинено повноваження Голови та членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
1. Пітера Голдшайдера (Peter Goldscheider) – Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
2. Клауса Хартмана (Klaus Hartmann) – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Солодовського Іллю Давидовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
4. Дзекона Георгія Борисовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».

Пітер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 25.05.2003р. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязі 2,3 років. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006р. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязі 2,3 років. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Солодовський Ілля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997р. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязі 2,3 років. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Дзекон Георгій Борисович - паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.08.2004р. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на протязі 1,9 років. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 від 08.10.2013р.), які відбулися 08.10.2013р, припинено повноваження членів Ревізійної комісії ПАТ «Укртелеком», а саме:

1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ».

ТОВ «ЕСУ» (код ЕДРПОУ 33940565). ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком».
Станом на 08.10.2013р. інша особа на дану посаду не призначалась.

3. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 12 від 08.10.2013р.), які відбулися 08.10.2013р., обрано Голову та членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» на не визначений термін, а саме:

1. Нетудихату Леоніда Івановича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» - Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
2. Архіпова Іллю Валерійовича - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Лапшину Катерину Вікторівну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
4. Павленко Людмилу Миколаївну - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
5. Стюарта Пауль Рейча (Stuart Paul Reich) - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»

Нетудихата Леонід Іванович – паспорт ВН № 555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькій області 18.12.1996р. Володіє акціями ПАТ «Укртелеком» у кількості – 100 шт., що складає 0,0000005% від статутного фонду. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Архіпов Ілля Валерійович – паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. паспортним столом №1 ВВС «Коньково» м. Москви (Російська Федерація). Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Лапшина Катерина Вікторівна – паспорт 45 06 414221, виданий 23.09.2003р. паспортним столом №1 ВВС району Північне Тушино м. Москви (Російська Федерація). Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Павленко Людмила Миколаївна – паспорт СО № 302141, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.12.1999р. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Стюарт Пауль Рейч – паспорт Р 425024706 виданий 27.06.2007р. департаментом штата. (США). Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком", член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 2.3 Пітер Голдшайдер паспорт Р AUT № J 0330380 8, виданий Магіст ратом м. Відень 25.05.2003р. 0.00
2 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 2.3 Клаус Хартман паспорт Р D #355908743, виданий Посольством Німмечинни в м. Будапешті 09.01.2006р. 0.00
3 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 2.3 Солодовський Ілля Давидович паспорт КЕ №641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997р. 0.00
4 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 1.9 Дзекон Георгій Борисович паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.08.2004р. 0.00
5 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Ревізійної комісії ПАТ "Укртелеком" 2.3 ТОВ "ЕСУ" код ЕДРПОУ 33940565 92.7905
6 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком", член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Нетудихата Леонід Іванович паспорт ВН №555428, виданий Київським РВ УМВС України в Донецькій області 18.12.1996р. 0.0000005
7 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Архіпов Ілля Валерійович паспорт 45 02 626366, виданий 25.02.2002р. паспортним столом №1 "Коньково" м. Москви 0.00
8 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Лапшина Катерина Вікторівна паспорт 45 06 414221, виданий 23.09.2003р. паспортним столом №1 Північне Тушино м. Москви 0.00
9 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Павленко Людмила Миколаївна паспорт СО №302141, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві 24.12.1999р. 0.00
10 08.10.2013 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Стюарт Пауль Рейч паспорт Р 425024706, виданий 27.06.2007р. департаментом штата. 0.00