Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Зміни до Особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 29.11.2013
Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації
Абзац перший повідомлення викласти у наступній редакції: «Відповідно до рішення Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» від 29.11.2013р. № 1103 облігації ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) виключено з біржового реєстру ПАТ «Українська біржа», та з 02.12.2013р. переведено в категорію позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п.17.3.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа», у зв’язку з невідповідністю цінних паперів лістинговим вимогам (наявність біржового курсу), визначеним п. 4.2, Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012р. № 1688».
Нова редакція повідомлення
Відповідно до рішення Котирувальної комісії ПАТ «Українська біржа» від 29.11.2013р. № 1103 облігації ПАТ «Укртелеком» (100% випуску) виключено з біржового реєстру ПАТ «Українська біржа», та з 02.12.2013р. переведено в категорію позалістингові цінні папери Біржового списку на підставі п.17.3.1 Правил торгівлі ПАТ «Українська біржа», у зв’язку з невідповідністю цінних паперів лістинговим вимогам (наявність біржового курсу), визначеним п. 4.2, Положення про функціонування фондових бірж, затвердженого Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.11.2012р. № 1688.
Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серій Q (ISIN UA4000139620). Кожна облігація номінальною вартістю – 50 000,00 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 04.05.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості -
4 000 шт., загальною номінальною вартістю – 200 000 000,00 грн., Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії Q - № 44/2/12.
Продовжують знаходитись у лістингу ПАТ «Українська біржа» наступні цінні папери:
Акції прості, іменні (ISIN UA4000137244). Кожна акція номінальною вартістю – 0,25 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск акцій зареєстровано 22.12.2000р. Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., загальною номінальною вартістю
– 4 681 562 000,00 грн. Права власників акцій згідно зі Статутом ПАТ «Укртелеком»
Облігації, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії N (ISIN UA4000139596). Кожна облігація номінальною вартістю – 50 000,00 грн. Форма існування
– бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 04.05.2012р. Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості - 2 000 шт., загальною номінальною вартістю – 100 000 000,00 грн. Свідоцтво про реєстрацію випуску облігацій серії N - № 41/2/12. Права власників облігацій згідно
з проспектом емісій облігацій ПАТ «Укртелеком».

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 делістинг ПАТ "Українська біржа" 29.11.2013 облігації 200000 4000 4.27 04.05.2012 44/2/12 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку іменні, відсоткові, бездокументарна