Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Зміни до Особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00131713
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 65031
Область: Одеська
Район:
Населений пункт: м. Одеса
Вулиця: Миколи Боровського
Будинок: 28 "б"
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0487052059
Номер факсу емітента: 0487052079
Веб-сайт емітента: www.oblenergo.odessa.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 06.08.2013
Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації
У зв'язку з виявленою арифметичною помилкою, що була допущена ПАТ "Одесаобленерго" при розкритті особливої інформації про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, та керуючись п. 7 розділу ІV Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться в лістингу організатора торгівлі, ПАТ "Одесаобленерго" подає зміни до особливої інформації.
При цьому зауважуємо, що математична помилка була допущена саме при вирахуванні частки власника акцій - Фонду державного майна України (25, 00000048 замість 25,00000016) у статутному капіталі емітента, кількість належних акціонерові акцій (152123891 штук) була відображена вірно та залишилась незмінною.
Нова редакція повідомлення
Публічне акціонерне товариство "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" на підставі Зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ "Одесаобленерго", складеного станом на 01.08.2013 р. та отриманого від депозитарію 06.08.2013 р., повідомляє про наступні зміни, що є наслідком розміщення емітентом додаткових акцій:

- пакет простих іменних акцій товариства з обмеженою відповідальністю "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" (код ЄДРПОУ 33947089, місцезнаходження: Україна, 01004, м. Київ, бульвар
Т. Шевченка/вул. Пушкінська, буд.5-7/29) у розмірі100009042 штук збільшився до 200872362 штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента зменшилась з 47,9669 % до 33,0113 %.

- пакет простих іменних акцій VS Energy International N.V., Netherlands (код 34167415, місцезнаходження: Netherlands, 1015CS, Amsterdam, Keizersgracht 62-64) у розмірі 1426726 штук збільшився до 109426726 штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента збільшилась з 0,6843 % до 17,9832 %.

- пакет простих іменних акцій товариства з обмеженою відповідальністю "Венчурні інвестиційні проекти" для ПЗНВІФ "МВФ" (код ЄДРПОУ 32162871, місцезнаходження: Україна, 01601,
м. Київ, вул. Госпітальна, буд. 4-а) у розмірі 10 штук збільшився до 81069210 штук. Частка власника акцій у статутному капіталі емітента збільшилась з 0,0000048 % до 13,3229 %.

- пакет простих іменних акцій Фонду державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945, місцезнаходження: Україна, 01008, м. Київ, вул. Кутузова, 18/9) у розмірі 52137211 штук збільшився до 152123891 штук. Частка власника у статутному капіталі емітента зменшилась з 25,0064 % до 25,00000016 %.

Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій

№ з/п Дата зміни Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі Повне найменування юридичної особи - власника пакета акцій або зазначення - «фізична особа» Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6 7
1 23.12.2013 23.12.2013 VS Energy International N.V. Netherlands 34167415 06843 17.9832
2 23.12.2013 23.12.2013 Фонд державного майна України 00032945 25.0064 25.00000016
3 23.12.2013 23.12.2013 Товариство з обмеженою відповідальністю "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" 33947089 47.9669 33.0113
4 23.12.2013 23.12.2013 Товариство з обмеженою відповідпльністю "Венчурні інвестиційні проекти" для ПЗНВІФ "МВФ" 32162871 0.0000048 13.3229