Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 12.09.2011
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №581-к заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» Прутенко Людмилу Петрівну з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції праці та управління персоналом. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом не призначалась.
Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, перебувала на посаді заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» 7 років. Попередня посада – заступник Генерального директора з питань управління персоналом і права ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №582-к виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції розвитку інфраструктури. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Тарасенко І.В., паспорт СО №921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002, перебував на посаді виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» з 09 листопада 2010 року. Попередня посада – директор філії інформаційно-комунікаційних систем ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №583-к виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича з 14.09.2011 переведено на посаду директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Татарчук С.І., паспорт МК №353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, перебував на посаді виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» з 10 травня 2011 року. Попередня посада – директор Харківської філії ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №584-к заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» Шаповалова Євгена Анатолійовича з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» 5 років. Попередня посада – директор фінансового департаменту ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 12.09.2011 Голова Правління переведено на іншу посаду Заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом 7 Прутенко Людмила Петрівна СН № 831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 9.06.1998 0.000016
2 12.09.2011 Голова Правління переведено на іншу посаду В.о заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій 0.8 Тарасенко Ігор Володимирович СО № 921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 12.11.2002 0.000016
3 12.09.2011 Голова Правління переведено на іншу посаду В.о Першого заступника Голови Правління 0.3 Татарчук Сергій Іванович МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл., 27.02.1997 0.000016
4 12.09.2011 Голова Правління переведено на іншу посаду Заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів 5 Шаповалов Євген Анатолійович СН № 126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві, 16.05.1996 0.00000005