Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 14.09.2011
1. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.09.2011 № 75, припинено з 14.09.2011 повноваження членів Правління товариства:
- Заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг Кравця Ігоря Васильовича
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., перебував на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» протягом 2 років. Попередня посада – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Заступника Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцева Володимира Олександровича
Зайцев В.О., паспорт СН №456695 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1997р, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань корпоративних прав 6 років. Попередня посада – заступник директора департаменту з питань державної корпоративної власності – начальник Управління з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів Шаполвалова Євгена Анатолійовича.
Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» 5 років. Попередня посада – директор фінансового департаменту ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом Прутенко Людмили Петрівни.
Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, перебувала на посаді заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» 7 років. Попередня посада – заступник Генерального директора з питань управління персоналом і права ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Члена Правління Гурського Станіслава Андрійовича.
Гурський С. А., паспорт СН №205773 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.05.1996. перебував на посаді члена Правління 6 років. Попередня посада – директор філії «Уктел» ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.09.2011 № 75, обрано з 14.09.2011 членами Правління товариства на невизначений термін:
- Директора дирекції праці та управління персоналом Прутенко Людмилу Петрівну.
Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, призначена на посаду директора дирекції праці та управління персоналом з 14.09.2011. Попередня посада – заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Директора дирекції розвитку інфраструктури Тарасенка Ігоря Володимировича.
Тарасенко І.В., паспорт СО №921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002, призначений на посаду директора дирекції розвитку інфраструктури з 14.09.2011. Попередня посада – виконуючий обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж Татарчука Сергія Івановича.
Татарчук С.І., паспорт МК №353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, призначений на посаду директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж з 14.09.2011. Попередня посада – виконуючий обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Директора дирекції фінансової та комерційної діяльності Шаповалова Євгена Анатолійовича.
Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, призначений на посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності з 14.09.2011. Попередня посада – заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів Лісак Ірену Олександрівну.
Лісак І.О., тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011, призначена на посаду директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів з 14.09.2011. До призначення перебувала на посаді директора департаменту організації продажу інноваційних послуг ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
- Директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу Бургомістренка Андрія Анатолійовича.
Бургомістренко А.А., паспорт СН № 217742, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.07.1996, призначений на посаду директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу з 14.09.2011. До призначення перебував на посаді директора департаменту маркетингу ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 2 Кравець Ігор Васильович НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій обл., 18.05.1996 0
2 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 6 Зайцев Володимир Олександрович СН № 456695, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, 19.03.1997 0
3 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 5 Шаповалов Євген Анатолійович СН № 126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві, 16.05.1996 0.00000005
4 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 7 Прутенко Людмила Петрівна СН № 831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 09.06.1998 0.000016
5 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Правління 6 Гурський Станіслав Андрійович СН № 205773, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві, 21.05.1996 0
6 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Прутенко Людмила Петрівна СН № 831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві, 09.06.1998 0.000016
7 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Тарасенко Ігор Васильович СО № 921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 12.11.1998 0.000016
8 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Татарчук Сергій Іванович МК № 353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській обл., 27.02.1997 0.000016
9 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Шаповалов Євген Анатолійович СН № 126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві, 16.05.1996 0.00000005
10 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Бургомістренко Андрій Анатолійович СН № 217742, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві, 09.07.1996 0
11 14.09.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Член Правління 0 Лісак Ірена Олександрівна тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ № 011155, видана 16.06.2011 0