Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Зміни до Особливої інформації

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата виникнення особливої інформації, щодо якої розкривається зміна (день, місяць, рік): 15.09.2011
Інформація про зміни, що вносяться до Особливої інформації
Наказом Голови Правління від 15.09.2011 №589-к відмінено наказ Голови Правління від 14.09.2011 №588-к про звільнення Кравця Ігоря Васильовича, заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг 15.09.2011 за переведенням до Державної служби спеціалізованого зв’язку та захисту інформації України, згідно із п.5 ст. 36 КЗпП України.
Нова редакція повідомлення