Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 19.09.2011
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2011р. №598-к заступника Голови Правління з питань корпоративних прав ПАТ «Укртелеком» Зайцева Володимира Олександровича було переведено на іншу посаду. Станом на 19.09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань корпоративних прав ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Зайцев В.О., паспорт СН №456695, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1997р, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань корпоративних прав 6 років. Попередня посада – заступник директора департаменту з питань державної корпоративної власності – начальник Управління з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.


Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 19.09.2011 Голова Правління переведено на іншу посаду заступник Голови Правління з питань корпоративних прав 6 Зайцев Володимир Олександрович паспрт СН №456695 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1997 0