Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 03.10.2011
03.10.2011 Операційним управлінням ПАТ «Фондова біржа ПФТС» прийнято рішення про переведення акцій простих іменних ПАТ «Укртелеком» з Котирувального списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 1-го рівня до Котирувального списку ПАТ «Фондова біржа ПФТС» 2-го рівня у відповідності з п. 5.28 Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набирає чинності з 04.10.2011р. Акції прості, іменні. Кожна акція номінальною вартістю 0,25 грн. Форма існування – документарна. Випуск акцій зареєстровано 22.12.2000 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 18 726 248 000 шт., номінальною вартістю 4 681 562 000 грн. Свідоцтво про реєстрацію № 661/1/00. Кількість переведених акцій – 100% випуску.

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Зміна рівня лістингу ПАТ "Фондова біржа ПФТС" 03.10.2011 акції 4681562 18726248000 100 22.12.2000 661/1/00 ДКЦПФР іменні, прості, документарна