Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ВАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Відкрите акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 24.03.2011
Облігації ВАТ «Укртелеком» пройшли процедуру лістингу і включені 24.03.2011 до Біржового реєстру 2-го рівня ПАТ «Українська біржа» (100% випуску). Облігації іменні, відсоткові, незабезпечені (звичайні), серії L. Кожна облігація номінальною вартістю 1000 грн. Форма існування – бездокументарна. Випуск облігацій зареєстровано 03.02.2011 Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у кількості 250 000 шт. Свідоцтво про реєстрацію № 23/2/11. Заяву про включення облігацій у лістинг ПАТ «Українська біржа» подано Правлінням товариства 21.03.2011.

Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

№ з/п Дія (лістинг/ делістинг або зміна рівня лістингу) Найменування фондової біржі Дата дії Вид цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номінальна вартість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (тис. грн) Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія (шт.) Частка від розміру статутного капіталу, яку складають цінні папери, щодо яких вчинена дія (відсотки) Дата реєстрації випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів, щодо яких вчинена дія Тип, форма існування цінних паперів, щодо яких вчинена дія
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 лістинг ПАТ "Українська біржа" 24.03.2011 облігації 1 250000 5.34 03.02.2011 23/2/11 ДКЦПФР іменні, процентні, бездокументарна