Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 01.11.2011
1. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 9 від 01.11.2011), які відбулися 01.11.2011, прийнято рішення
про зміну складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». З 01.11.2011 припинено повноваження членів Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», а саме:
1. Пітера Голдшайдера – Голови Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
2. Клауса Хартмана – члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Солодовського Іллі Давидовича – члена Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».

Інформація про звільнених посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви посади з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строк протягом якого особа перебувала на посаді:
1. Пітер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду протягом 5 місяців. Судимості за посадові та корисливі
злочини не має.
2. Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду протягом 5 місяців. Судимості за посадові та корисливі
злочини не має.
3. Солодовський Ілля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду протягом 5 місяців. Судимості за посадові та корисливі
злочини не має.

2. Рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком» (Протокол № 9 від 01.11.2011), які відбулися 01.11.2011, прийнято рішення
про зміну складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». Обрано до складу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»:
1. Пітера Голдшайдера – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
2. Клауса Хартмана – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
3. Солодовського Іллю Давидовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком»;
4. Дзекона Георгія Борисовича – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».

Інформація про призначення посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви попередньої посади, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строку дії повноважень:
1. Пітер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада – Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін.
2. Клаус Хартман – паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін.
3. Солодовський Ілля Давидович – паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін.
4. Дзекон Георгій Борисович - паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.08.2004.
Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада – Голова Правління ПАТ «Укртелеком».
Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін.


Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 01.11.2011 Загальні збори акціонерів звільнено Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 0.4 Пітер Голдшайдер паспорт Тип P Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м.Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003 0
2 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 0.4 Клаус Хартман паспорт Тип P Код D №355908743, виданий Посольством Німмеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006 0
3 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" звільнено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 0.4 Солодовський Ілля Давидович паспорт КЕ №641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997 0
4 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Пітер Голдшайдер паспорт Тип P Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м.Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003 0
5 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Клаус Хартман паспорт Тип P Код D №355908743, виданий Посольством Німмеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006 0
6 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Солодовський Ілля Давидович паспорт КЕ №641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997 0
7 01.11.2011 Загальні збори акціонерів ПАТ "Укртелеком" призначено Член Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Дзекон Георгій Борисович паспорт МЕ №359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м.Києві 25.08.2004 0