Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 31.10.2011
Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 31.10.2011р. №796-к на період з 01.11.2011р. до дня обрання Голови Правління ПАТ «Укртелеком» або призначення іншого виконуючого обов’язки Голови Правління ПАТ «Укртелеком» виконання обов’язків Голови Правління покладено на заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» Кравця Ігоря Васильовича. Станом на 01.11.2011р. інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» не призначалась.
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 2 років. Попередня посада – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 31.10.2011 Голова Правління призначено В.о. Голови Правління ПАТ "Укртелеком" Кравець Ігор Васильович паспорт НА №124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р. 0