Ми робимо
інформацію доступною

ЕСКРІН - Особлива інформація

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Найменування дії, щодо якої розкривається особлива інформація: Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 28.11.2011
1. Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 80 від 28.11.2011), прийняте рішення припинити повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» Дзекона Георгія Борисовича з 28.11.2011.
Інформація про звільнених посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви посади з якої звільнено, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строк протягом якого особа перебувала на посаді:
Дзекон Георгій Борисович - паспорт МЕ № 359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.08.2004. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Обіймав посаду Голови Правління ПАТ «Укртелеком» протягом 7 років. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.

2. Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 80 від 28.11.2011), прийняте рішення обрати Головою Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» Пітера Голдшайдера.
Інформація про призначення посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви попередньої посади, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента, строку дії повноважень:
Пітер Голдшайдер – паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. Часткою у статутному капіталі ПАТ «Укртелеком» не володіє. Попередня посада – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком». Судимості за посадові та корисливі злочини не має. Строк дії повноважень – на невизначений термін.

3. Наглядовою радою ПАТ «Укртелеком» (Протокол № 80 від 28.11.2011), прийняте рішення:
«- обрати з 28 листопада 2011 року (включно) до 31 грудня 2011 року (включно) Кравця Ігоря Васильовича як особу, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком»;
- встановити, що з 28 листопада 2011року (включно) до 31 грудня 2011 року (включно) Кравець Ігор Васильович, як особа, що тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком», наділяється повноваженнями, правами та обов’язками, що віднесені до компетенції Голови Правління Товариства згідно з статутом та іншими актами ПАТ «Укртелеком», а також законодавством України»».
Інформація про призначення посадових осіб із зазначенням прізвища, ім’я та по батькові, паспортних даних, повної назви попередньої посади, частка, якою володіє в статутному капіталі емітента:
Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 2 років. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
Станом на 28.11.2011р. інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» не призначалась.

Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва уповноваженого органу емітента, який прийняв рішення Зміни (призначено, звільнено або відсторонено) Посада* Строк, на який особу призначено (обрано) або строк, протягом якого особа обіймала посаду (роки) Прізвище, ім'я, по батькові Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** Володіє часткою в статутному капіталі емітента (відсотки)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 28.11.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" звільнено Голова Правління ПАТ "Укртелеком" 7 Дзекон Георгій Борисович паспорт МЕ №359574, виданий ТУМ-2 Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві 25.08.2004. 0
2 28.11.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Голова Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" Пітер Голдшайдер паспорт Тип P Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 26.05.2003. 0
3 28.11.2011 Наглядова рада ПАТ "Укртелеком" призначено Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ "Укртелеком" Кравець Ігор Васильович паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996. 0