Ми робимо
інформацію доступною

Ескрін - Річна інформація

публічне акціонерне товариство "МОТОР СІЧ" - 14307794

Розділ VI. Інформація про працівників емітента

На 31.12.2012 року в АТ "МОТОР СІЧ" та його відокремлених підрозділах працювало:
штатних працівників 26832 чоловік,
зовнішніх сумісників, за цивільно-правовими договорами -557 чоловік.

Фонд оплати праці на кінець звітного періоду- 1092690,2 тис.грн.

Інформація про кількість працівників та фонд оплати праці дочірніх підприємств на 31.12.2012 року
1. ДП "Гуляйпільський механічний завод" АТ "МОТОР СІЧ"
- кількість працівників 154 чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи – 154 чол.
- фонд оплати праці станом на 31.12.2012 року складає 3826,1 тис. грн.
2. ДП "Гуляйпільський машинобудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ"
- кількість працівників 145 чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи – 145 чол.
- фонд оплати праці станом на 31.12.2012 року складає 2362,5 тис. грн.
3. ДП "Лебединський моторбудівний завод" АТ "МОТОР СІЧ"
- кількість працівників 122 чол., в тому числі працюють за основним місцем роботи – 121 чол., за сумісництвом – 1 чол.
- фонд оплати праці штатних працівників станом на 31.12.2012 року складає 3209,7 тис. грн.

Між Радою Директорів підприємства та профспілковим комітетом щорічно укладається Колективний договір, який був затверджується конференцією трудового колективу. Цим договором передбачено ряд пільг і компенсацій, які безпосередньо не пов’язані з виконанням робітниками своїх обов’язків. Зокрема це:
- надання робітникам благодійної та фінансової допомоги;
- одноразова виплата робітнику при виході на пенсію. Розмір виплати залежить від стажу робітника на АТ «МОТОР СІЧ»;
- молодим спеціалістам які наймають житло - часткова оплата найму житла;
- одноразові виплати робітникам, які були призвані до лав Збройних сил, та потім повернулися на підприємство;
- допомога сім’ї померлого робітника, та допомога робітнику у разі смерті члена сім’ї;
- інші, такі як: допомога заводської організації ветеранів війни і праці, пільгове протезування зубів у заводській медсанчастині, пільгове виховання дітей у дитячих садках для багатодітних і малозабезпечених працівників, оплата заводчанам і їхнім дітям 50% вартості занять у СК «Мотор Січ», проведення в ДК ім. Шевченко новорічних свят, оплата 50% вартості проживання в гуртожитку працівникам молодшим 35 років.
Працівниками емітента створена і діє профспілкова організація – профспілковий комітет первинної організації Професіонального союзу авіабудівників України у АТ «МОТОР СІЧ», яка захищає інтереси робітників підприємства. Голова профспілкового комітету Труш М.І. На теперішній час членами профспілкової організації АТ «МОТОР СІЧ» є понад 20 тис. осіб.

З усіма молодими фахівцями, що працюють на підприємстві, укладаються договори, згідно яким молоді фахівці одержують протягом 2-3 років роботи доплати до середнього заробітку по підприємству.
У порівнянні з 01 січня 2012 року чисельність працюючих збільшилася на 1762 чоловіка. Співвідношення по категоріях працюючих змінилося убік збільшення чисельності виробничих робітників за рахунок додаткового прийому.
Якісні показники персоналу:
1. Вікова структура по головному заводу :
- до 30 років - 33,8%;
- 31-40 років - 19,2%;
- 41-50 років - 17,9%;
- 51-55 років - 10,9%;
- 56-60 років - 9,5%
- старше 60 - 8,7%.
Середній вік працюючих на підприємстві - 40,7 років.

2. Освітня структура інженерно-технічних працівників і службовців, (2007р.), в %:
- вища освіта - 28,5%;
- середня спеціальна – 18,4%;
- професійно-технічна - 30,6%;
- середня – 22,5%.;

Освітня структура персонала, %
- вища освіта - 29,6%;
- середня спеціальна – 22,1%;
- професійно-технічна - 19,2%;
- середня – 29,1%.
Серед робітників підприємства - 32 кандидати наук.
В 2012 році працевлаштовано 492 молодих фахівця, у тому числі 214 молодих фахівця з вищою освітою, 147 випускників Запорізького авіаційного, електротехнічного та інших коледжів й 131 випускник вищих профтехучилищ. 339 фахівцям підприємства за результатами позачергової атестації інженерно-технічного персоналу підвищені кваліфікаційні категорії, у тому числі 116 молодим фахівцям, які відробили менш 3 років.
38 фахівців підприємства із числа новопризначених керівників підрозділів навчені на управлінських курсах, проведених Академією народного господарства при уряді Російської Федерації, по темі «Сучасні методи керування акціонерним товариством».
27 працівників підприємства пройшли конкурсний відбір і направлені до НАКУ «ХАІ» для навчання за спеціальністю «Літаки і вертольоти».
56 працівників підприємства направлені на заочне відділення ЗНТУ для навчання за рахунок коштів державного бюджету.
Проводиться системна робота з молодими працівниками призивного віку. Під час проходження термінової служби з ними постійно підтримується зв'язок, здійснюється переписка, організовуються зустрічі, у підрозділах резервуються робочі місця для їхнього працевлаштування після демобілізації. Так, в 2012 році на підприємство працевлаштувалося 62 демобілізованих молодих працівників з 86, призваних до лав Збройних Сил України в 2011 році.
29 працівникам підприємства присуджене почесне звання «Заслужений моторобудівник», 18 працівникам - «Майстер - золоті руки».

Перспективи кадрової політики на 2013 рік.
У 2013 році кадрова політика АТ «МОТОР СІЧ» спрямована на вдосконалення системи організації виробництва, забезпечення кваліфікованими робітниками і фахівцями для виконання плану на 2013 рік, підвищення мотивації працівників до більш продуктивної праці.
В основі кадрової політики підприємства лежить принцип наступності поколінь. МОТОР СІЧ міцно закріпило за собою репутацію базового підприємства для проходження всіх видів практик не тільки на робочих місцях, а й у технологічних, конструкторських відділах для виконання курсових і дипломних робіт. У 2013 році планується надати робочі місця для проходження виробничої практики 700 учням професійно-технічних навчальних закладів м.Запоріжжя, 400 студентам коледжів і 600 студентам ВНЗ України.
У 2013 році запланована реалізація конкретних інвестицій у сферу освіти за основними напрямами:
- створення в Запорізькому авіаційному коледжі матеріально-технічної бази для навчання за спеціальностями «Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів», «Виробництво авіаційних літальних апаратів»;
- передача ЗАК вертольота Мі-2, окремих вузлів і модулів, руководства з обслуговування та експлуатації вертолітної техніки та технічних наочних посібників;
- створення на базі училища «Моторобудівник» єдиного освітнього центру підготовки робітників для машинобудівної галузі Запорізької області;
- організація стажування педагогічного складу навчальних закладів у підрозділах підприємства;
- організація цільової підготовки безробітних за професією токар;
- підготовка студентів ЗАК за напрямами контролю якості продукції та управління верстатів з програмним управлінням.
Одним з пріоритетних напрямків роботи з персоналом у 2013 році є реалізація заходів з вертольотобудування, а саме:
- щорічне підвищення кваліфікації в НАКУ «ХАІ» працівників підприємства за спеціальністю «Літаки і вертольоти»;
- навчання 5 пілотів вертольота в Криворізькому льотному коледжі за спеціальністю «Льотна експлуатація повітряних суден» за рахунок коштів підприємства з обов'язковим забезпеченням льотної практики;
- безперервне навчання в НАКУ «ХАІ» випускників ЗАК, ЗЕТК за спеціальностями «Літаки і вертольоти», «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології», «Технології виробництва авіаційних двигунів і енергетичних установок»;
- проведення стажування фахівців, зайнятих у вертолітному виробництві на провідних авіаційних підприємствах України.
У рамках підвищення кваліфікації резерву керівного складу, фахівців, призначених на керівні посади в 2011 - 2012 році, планується провести цикл курсів Академії народного господарства м. Москви з теми «Сучасні методи управління АТ».
З метою розширення сфери послуг, що надаються з перепідготовки фахівців фірм-замовників, сертифікувати Міжнародний технічний центр підприємства згідно з вимогами Авіаційних правил EASA Частина-147.
З урахуванням повного технічного переозброєння підприємства, планового оновлення верстатного парку, впровадження передових технологій і методів обробки матеріалів, кадрова політика буде спрямована на системне підвищення кваліфікації операторів верстатів з ПУ, програмістів, майстрів та їх навчання системам ЧПУ Fanuc, Sinumerik (Siemens), West Labs безпосередньо на виробництві, а також у провідних європейських фірмах-виробниках прогресивного програмного верстатного обладнання.
Підприємство МОТОР СІЧ активно і плідно співпрацює з Державним центром зайнятості в питаннях навчання, перенавчання та організації стажування безробітних. У планах на 2013 рік на договірній основі організувати навчання і стажування за затребуваними професіями для 50 безробітних.
Окремої уваги заслуговує працевлаштування безробітних під дотації центру зайнятості. У 2012 році було працевлаштовано 165 осіб, в результаті чого економія фонду оплати праці склала 1 млн. 672 тис. 242 грн. Всього працює 332 чоловіка, в 2013 планується працевлаштувати 180 безробітних.

В 2012 році середньомісячний рівень плинності по головному заводу склав 0,56 %.

Молодіжна політика підприємства
У рамках реалізації Молодіжної політики АТ «МОТОР СІЧ» в 2012 році проведені наступні заходи:
- V-а молодіжна конференція «Молодь в авіації: нові рішення і перспективні технології»;
- конкурс професійної майстерності з 10-ти спеціальностей;
- конкурс стінгазет «Корпоративна культура підрозділів»;
- ознайомчі екскурсії та спортивні змагання для нових молодих працівників підприємства;
- заводське військово-спортивне змагання з призовної підготовки;
- участь в обласному військово-спортивному змаганні «Призовник»;
- заохочення молодих робітників, фахівців і службовців за досягнення найкращих результатів з врученням свідоцтва за наступними категоріями:
«Кращий молодий робітник» - 30 чоловік;
«Кращий молодий майстер» - 20 чоловік;
«Кращий молодий спеціаліст» - 25 чоловік.

Соціальна сфера підприємства охоплює практично всі існуючі види соціального захисту людини: медицину, освіту, відпочинок, спорт, житло.
Джерелом фінансування соціальної сфери є кошти підприємства.
У 2012 році на капітальні вкладення в об'єкти соціальної сфери витрачено 31,9 млн грн.