Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Звіт про стан об’єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов’язань за якими забезпечене об’єктами нерухомості)

Площа адмiнiстративних будинкiв, трансформаторних пiдстанцiй, енергозбуду та розподiльних пунктiв : 1. Центральний РЕМ - 17262,35 кв. м. 2. Пiвденний РЕМ - 23318, 36 кв. м. 3. Пiвнiчний РЕМ - 23892, 31 кв. м. Пiдсумковi цифри по м. Одесi - 64563, 02 кв. м.