Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 витрати на оплату працi 12.40
2 купована енергiя 75.95
3 iншi витрати 11.65

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від
собівартості реалізованої продукції.