Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

Повне найменування Вiдкрите акцiонерне товариство "Лисичанськвугiлля"
Серія та номер свідоцтва про державну реєстрацію 355748
Дата державної реєстрації 21.04.2004
Місцезнаходження 93100 м.Лисичанськ вул.Малиновського,1
Статутний капітал (грн.) 385068000
Чисельність працівників (чол.) 5631
Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 10.10.1 Добування та збагачення кам'яного вугiлля 51.51.0 Оптова торгiвля паливом 50.50.0 Роздрiбна торгiвля пальним
Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі 100
Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
Органи управління емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi
Посадові особи емітента В.о. генерального директора ВАТ "Лисичанськвугiлля" - Ковшарь Валерiй Вiкторович Головний бухгалтер ВАТ "Лисичанськвугiлля" - Ступченко Людмила Василiвна
Засновники емітента Мiнiстерство вугiльної промисловостi України.
Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій Пiдприємство не брало участi в створеннi iнших пiдприємств, установ та органiзацiй.