Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Основні відомості про випущені акції

Дата реєстрації випуску акцій 01.01.2001
Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій д/н
Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій д/н
Кількість простих іменних акцій (штук) 0
Кількість простих акцій на пред’явника (штук) 0
Кількість привілейованих іменних акцій (штук) 0
Форма існування акцій Бездокументарна
Номінальна вартість акцій (грн.) 0
Кількість акцій випуску, що належать державі (штук) 0
Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук) 0