Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація

Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

Найменування ВАТ "Перший Iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 26410155
Місцезнаходження 04073, м. Київ, Московський проспект, 6
Номер ліцензії на цей вид діяльності АА № 241033
Дата видачі ліцензії 01.01.2001
Міжміський код та телефон (044) 428-61-28
Факс (044) 428-61-28
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів
Опис д/н

Найменування Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35917889
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, буд. 7-Г
Номер ліцензії на цей вид діяльності АВ № 498004
Дата видачі ліцензії 19.11.2009
Міжміський код та телефон (044) 585-42-40
Факс (044) 585-42-40
Вид професійної діяльності на фондовому ринку Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів
Опис д/н