Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про випуски акцій емітента


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
10.08.2005 365/1/05 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку UA4000178008 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.25 1540272000 385068000 100
Опис На внутрішніх та на зовнішніх ринках торгівля цінними паперами не здійснювалась, цінні папери не розміщувались. Лістингу / делістингу цінних паперів Товариство на фондових біржах не було. Додаткова емісія не проводилась. Згідно Наказу МІНІСТЕРСТВА ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ від 5 квітня 2013 року № 154 "Про дематеріалізацію випуску акцій ПАТ "Лисичанськвугілля" проведена дематеріалізація випуску цінних паперів емітента.