Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП " МАГІСТР"- Луганська філія "БІГ" Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП " МАГІСТР"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34045290
Місцезнаходження м. Київ
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 286642
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 044 3901607
Факс 044 3901607
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Укладений договір на обслуговування рахунків у цінних паперах акціонерів емітента. Діє на підставі копії ліцензій.


Найменування Аудиторська компанія-товариство з обмеженою відповідальністю "УПК-АУДИТ ЛТД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30674018
Місцезнаходження м. Київ
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2228
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.11.2015
Міжміський код та телефон 044 2304733
Факс 044 2304732
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Укладений договір на проведення аудиторської перевірки по достовірності фінансової звітності за 2016 рік


Найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження м. Київ
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон 044 3777265
Факс 044 2791249
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Товариство уклало договір з ПАТ "Національний депозітарій України" на обслуговування випуску акцій в бездокументарній формі існування. Депозитарна діяльність Центрального депозитарію не потребує отримання ліцензії.