Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

III.Основні відомості про емітента


1. Повне найменування ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСИЧАНСЬКВУГІЛЛЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) виписка АД №664449
3. Дата проведення державної реєстрації 21.04.2004
4. Територія (область) Луганська
5. Статутний капітал (грн) 385068000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 100
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 4246
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 05.10Добування кам'яного вугілля46.71Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами 33.12Ремонт і технічне обслуговування машині устатковання промислового призначення
10. Органи управління підприємства Міністерство енергетики та вугільної промисловості
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті Відділення у м.Лисичанську філії АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в м.Харків
2) МФО банку 351618
3) поточний рахунок 26001010053349
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком в іноземній валюті Філія "КІБ" Публічного акціонерного товариства "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", м.Київ
5) МФО банку 300379
6) поточний рахунок 26006005121011