Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 1375705 X X
у тому числі:
Поточна заборгованність за довгостроковим кредитом: АКБ "Надра" 03.09.2003 169 22 05.12.2006
Короткостроковий кредит АППБ "Аваль" 30.03.2004 119 10 30.12.2005
Довгостроковий кредит банку Державний банк розвитку КНР 25.05.2012 1206817 7.05 31.12.2020
Поточна заборгованність за довгостроковим кредитом: Державний банк розвитку КНР 25.05.2012 168600 7.05 10.10.2017
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 40420 X X
Інші зобов'язання X 3883272 X X
Усього зобов'язань X 5299397 X X
Опис: Зобов'язання за цінними паперами, сертифікатами ФОН, фінансовими інвестиціями в корпоративні права немає.