Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про собівартість реалізованої продукції


№ з/п Склад витрат* Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
1 2 3
1 Матеріальні витрати 15
2 Витрати на оплату праці 37
3 Відрахування на соціальні заходи 7
4 Інші витрати 41

_______________

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.