Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФОНДОВА КОМПАНIЯ "ЕМIСIЯ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33961297
Місцезнаходження 69006, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул.Сорок рокiв Радянської України, буд.6, кв.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (061)222-11-40
Факс (061)222-11-40
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну дiяльнiсть депозитарної установи
Опис Вид послуг, якi надає особа - послуги депозитарної установи.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦIОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРIЙ УКРАЇНИ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001, м.Київ, вул. Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 482-52-14
Вид діяльності Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть депозитарiю
Опис Вид послуг, якi надає особа- депозитарнi послуги депозитарiю. Не заповнюються пункти щодо номеру лiцензiї або iншого документа на цей вид дiяльностi, назва державного органу, що видав лiцензiю або iнший документ та дата видачi лiцензiї або iншого документа, оскiльки депозитарна дiяльнiсть Центрального депозитарiю, що здiйнсює Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" не є лiцензiйною.


Найменування ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "КРЕСТОН ДЖI СI ДЖI АУДИТ"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31586485
Місцезнаходження 03150, м.Київ, вул.Горького, буд. 172, офiс 71
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2846
Дата видачі ліцензії або іншого документа 28.02.2002
Міжміський код та телефон (044) 351-11-78
Факс (044) 351-11-79
Вид діяльності Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, якi надає особа - аудиторськi послуги.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ОРАНТА-СIЧ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 02307292
Місцезнаходження 69104, Запорiзька обл., м.Запорiжжя, вул.Малиновського, буд.16
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ № 569237
Дата видачі ліцензії або іншого документа 14.01.2011
Міжміський код та телефон (061)224-08-64
Факс (061)224-08-64
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, якi надає особа - страховi послуги. Cтрахування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних-транспортних засобiв.


Найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ЛЕММА-ВIТЕ"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30590333
Місцезнаходження 61166, Харкiвська обл., м .Харкiв, вул.Коломенська, буд.15
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 584801
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.05.2011
Міжміський код та телефон (057)702-03-86
Факс (057)702-03-86
Вид діяльності Юридична особа, яка надає страховi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, якi надає особа - страховi послуги. Добровiльне довгострокове страхування життя працiвникiв.